5,714 Reputation

5 2 days ago
10 Aug 17
5 Aug 16
5 Aug 15
5 Aug 12
5 Aug 10
8 Aug 9
5 Jul 27
15 Jul 24
2 Jul 23
2 Jul 18
5 Jul 13
0 Jul 11
10 Jul 10
20 Jul 9
5 Jul 7
10 Jul 5
15 Jul 3
15 Jul 1
5 Jun 29
10 Jun 25
25 Jun 18
5 Jun 14
5 Jun 13
10 Jun 9
9 Jun 7
0 Jun 4
10 May 31
32 May 27
-15 May 18